Att tänka på när svårigheterna verkar vara oöverstigliga:
Ingen kan äta en hel elefant i ett enda stycke,
men alla kan äta elefanten i lagom stora bitar